Naomi Stella Maris (Aurora x fortunei) Rothschild 1937

 

 

Members of the Naomi series in The Anderson Garden:

Naomi Astarte Naomi Exbury Naomi Glow

Naomi Nautilus Naomi Pixie Naomi Stella Maris